Accesarea serviciilor - Internare & Externare

Accesarea serviciilor pentru internarea de zi de catre pacienti in cadrul S.C. MEDICALTEST S.R.L. se face prin:

  1. Actul de identitate
  2. Buletinul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
  3. Dovada calitatii de asigurat (pentru persoanele care nu au card emis)
  4. Card de asigurat

Prin intermediul unei programari prealabile, se fac internari in cadrul clinicii pentru spitalizarea de zi la urmatoarele specialitati: medicina interna, gastroenterologie, alergologie, etc. In urma investigatiilor  desfasurate, pacientul primeste o scrisoare medicala  in baza careia i se elibereaza o reteta medicala.