Cine suntem?

S.C. MEDICALTEST S.R.L. are sediul localizat în Bacau, str. Spiru Haret, nr.8,  avand cod fiscal 4014386, email: administrativ@medicaltest.ro  si are ca reprezentat legal pe Jana Pavel,  Manager General.

S.C. MEDICALTEST S.R.L.  va prelucreaza datele cu caracter personal prin intermediul siteu-lui, prelucrarea efectuandu-se conform legislatiei in vigoare, pastrandu-se confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata privata.

1.1. Prelucrarea DCP (datelor cu caracter personal) in scopul incheierii si executarii Contractului.

Datele cu caracter personal furnizate de catre toti utilizatorii, vor fi prelucrate in scopul executarii contractului, respectiv pentru prestarea de servicii, facturare si incasarea valorii serviciilor, relatii cu clientii, precum si alte prelucrari de natura necesara strict pentru o buna desfasurare a relatiilor contractuale. Autoritatile si institutiile publice abilitate, la solicitarea acestora, avand ca temei dispozitiile legale in vigoare, si in vedere specificul activitatii societatii noastre, pot cere divulgarea datelor cu caracter personal furnizate de utilizator.

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala.

Datele cu caracter personal cu functie de identificare generala pe care le furnizati, respectiv CNP, nume, prenume, adresa persoanei, etc. care incheie contractul vor fi  prelucrate, pe intreaga perioada de valabilitate a obligatiunii legale, precum si ulterior inchiererii relatiei contractuale, conform limitarilor prevazute de lege. Datele personale avand rol de identificare vor fi necesare pentru co identificarea corecta  a clientului/imputernicitului in sistemele noastre de prelucrare pentru realizarea scopului mentionat mai sus, respectiv doar cele care vor fi strict necesare sau tin de  executarea obligatiunilor.

1.3. Drepturile persoanelor vizate/utilizatorilor

Conform Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, utilizatorii au urmatoarele drepturi privind datele cu caracter personal furnizate:

 • dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrarii; dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii vor inainta catre S.C. MEDICALTEST S.R.L.  – pe adresa de mail: gdpr_medicaltest@yahoo.com solicitarea sau printr-o cerere scrisa adresata Responsabilului cu Protectia Datelor, datata si semnata.

1.4. Perioada de Stocare:

Datele furnizate de catre utilizatori in scopul derularii obligatiilor legale, nu vor depasi termenul legal de pastrare al documentelor, respectiv 10 ani, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Utilizatorul declara ca a luat la cunostinta si ca a inteles faptul ca DCP (datele cu caracter personal) furnizate catre S.C. MEDICALTEST S.R.L.  la data incheierii obligatiilor reprezinta elemente importante pentru incheierea acestuia, acesta exprimandu-si in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea DCP pentru scopul declarat. In cazul in care, pe durata derularii contractului, utilizatorul isi va manifesta dreptul de opozitie in ceea ce priveste procesarea datelor cu caracter personal furnizate, S.C. MEDICALTEST S.R.L.  va avea dreptul sa rezilieze contractul de drept, fara vreun drept de compensatie sau despagubiri pentru utilizator, cu solicitarea despagubirilor de incetare prematura stipulate in contract.

Ce date personale colectăm și de ce?

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, vei putea opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email. Acestea sunt pentru comfortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu.

Conținut înglobat de pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Cât timp păstrăm datele tale?

Dacă vei lasa un comentariu, acesta și meta-datele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa vom putea recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe site-ul nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le vor furniza  în profilul lor de utilizare. Toți utilizatorii își vor putea vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își vor putea schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii siteu-lui web pot vedea și edita toate aceste informații.

Ce drepturi am asupra datelor mele?

Dacă ai creat un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, vei avea dreptul la cerere sa primesti un fișier de export cu datele personale pe care le deținem noi despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat pana acum. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le avem despre tine. Totusi, acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea­ tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

 • Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:
 1. dreptul la informare și acces;
 2. dreptul de  intervenție asupra datelor;
 3. dreptul la rectificare;
 4. dreptul la ștergerea datelor;
 5. dreptul la restricționarea prelucrarii;
 6. dreptul la portabilitatea datelor;
 7. dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 8. dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere  (dataprotection.ro).

 

Informații suplimentare

Ce date prelucram?

Datele pe care noi le prelucram sunt  date pe care in mod voluntar ni le trasmiti prin intermediul formularului de contact si prin formularul de la comentariile de pe site. Numele si prenumele precum si adresa de email – cand completezi formularul de contact sau cand adaugi un comentariu la un articol. Ne sunt utile pentru ca numai asa putem sa iti raspundem solicitarilor si de asemenea, in cazul comentariilor pe blog, te anuntam cand apar alte comentarii la postarile adaugate de tine. Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu website-ul nostru: Adresa IP– Atunci cand vizitezi site-ul nostru, adresa de ip este inregistrata pentru a te identifica sau pentru a fi folosita in alte scopuriSistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

Temeiul legal al prelucrarii

Datele pe care ni le oferi voluntar ( adica cele pe care le trimiti prin completarea și trimiterea formularului de contact sau prin trimiterea unui email direct catre adresa noastra de email, temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). În privința datelor pe care ni oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare. Consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim. În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Care este scopul prelucrarii?

In primul rand, colectam datele pe care in mod voluntar ni le transmiti pentru a comunica cu tine, adica pentru pentru  a-ți răspunde la întrebări și solicitări. Putem sa folosim datele tale în scop de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil. Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau ne poti solicita si prin email acest lucru (daca este cazul). Daca ne-ai trimis datele tale pentru a fi contactat in scopuri de business, folosim datele tale pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract. Alte scopuri pentru care prelucram datele tale sunt:

 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim.

De la care părți terțe primim date?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi: Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii. Informațiile oferite de tine, ce conțin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relațiile de munca sau pentru comunicari comerciale sau raspunsuri la solicitarile trimise de tine, iar in cazul unor solicitari legitime, vor fi transmise către autoritatile statului:

 • Inspectoratul Teritorial de Munca,
 • Agenția pentru ocuparea Forțelor de Muncă,
 • Autorități Judecătorești

Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor detaliate în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.