Acreditări şi certificări

Suntem preocupaţi permanent de sănătatea clienţilor noştri, asigurându-ne că întotdeauna oferim servicii la standardele cele mai înalte. Pentru aceasta, am implementat un Sistem de Management al Calităţii de durată şi am formulat o politică a calităţii, bazată pe furnizarea de servicii eficiente, îngrijire profesionistă şi atenţie concentrată asupra clienţilor. Ca dovadă a standardelor înalte de calitate, MEDICALTEST a obţinut pentru Sistemul de Management al Calităţii implementat certificatul ISO 9001: 2008 în anul 2009. Auditul anual realizat de organismul de certificare IQNet prin reprezentantul în România SRAC, confirmă cu regularitate faptul că sistemul nostru funcţionează şi se dezvoltă adecvat, dovada fiind certificarea SR EN ISO 15224: 2013 pentru serviciile medicale oferite. Pentru desfăşurarea activităţilor în domeniu nuclear, MEDICALTEST deţine ,,Autorizatia CNCAN nr. ZG2263/2014.

Calitatea, acurateţea şi precizia rezultatelor oferite de laboratoarele MEDICALTEST este certificată de Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR conform cerinţelor SR EN ISO 15189 : 2013.